Pravidla diskuze na webu

Náš web sdružuje čtenáře a fanoušky písňově soutěže Eurovize. Jsme moc rádi, že naši čtenáři komentují pod jednotlivými příspěvky, ať už se jedná o pozitivní či negativní názory. Jelikož se ale náš web týká striktně a pouze soutěže Eurovision Song Contest, držte se prosím následujících pravidel:

 

  1. Je zakázáno v komentářích používat vulgární, sprostá slova či jiné neslušné nadávky.
  2. Je zakázáno v komentářích používat rasistické, homofobní, ideologické či jim podobné názory.
  3. Není dovoleno urážet či bezdůvodně napadat ostatní diskutující.
  4. V případě porušení bodů 1. – 3. si náš web vyhrazuje právo takový komentář odstranit.
  5. Respektujte názory ostatních a chápejte, že váš názor na konkrétní píseň, interpreta či událost nemusí být tím jediným správným.