ESCArena hodnotí – aktuální pořadí

Zde místo pro úvodní text:

Zde tabulka ohodnocených:

pořadí – reprezentant č. 1 – body
pořadí – reprezentant č. 2 – body
.
.
.

Zde tabulka neohodnocených:

reprezentant č. 3
reprezentant č. 4